Rekordowe pieniądze dla Głogowa

W latach 2014-2018 Głogów pozyskał bezprecedensową kwotę 66 milionów złotych dotacji na własne inwestycje. Dzięki takiemu wsparciu z zewnątrz możliwa była realizacja wielu projektów. Swego zadowolenia ze współpracy z prezydentem Rafaelem Rokaszewiczem nie krył marszałek województwa dolnośląskiego, Cezary Przybylski.

Współpraca jednostek samorządowych z organami międzynarodowymi nie należy do najłatwiejszych. Głównie ze względu na ogromną liczbę projektów kandydujących do dofinansowania z zewnętrznych środków. Prezydent Rafael Rokaszewicz ma powody do satysfakcji. Kwota, jaką w bieżącej kadencji otrzymał Głogów, została przeznaczona na wiele inwestycji, których finalizacja byłaby niemożliwa bez odpowiedniego wsparcia.

Podsumowując – wszystkie środki unijne, krajowe, wojewódzkie, które pozyskaliśmy w ciągu tej kadencji, to ok. 66 mln zł. Jeszcze nikt w historii miasta takich środków nie pozyskał” – powiedział prezydent na konferencji poświęconej dodatkowemu dofinansowaniu bulwaru nadodrzańskiego. Oprócz kolejnych 3 milionów na tę inwestycję (łączna wartość dofinansowania do rewitalizacji bulwaru to 12 mln zł), z Unii Europejskiej pozyskano ponad 14 mln zł na odbudowę Teatru im. Andreasa Gryphiusa. Na zakup nowych autobusów oraz rozwój infrastruktury pasażerskiej Unia Europejska przeznaczyła ponad 13 mln zł, a na termomodernizację przedszkoli – prawie 3 mln zł. Dzięki wsparciu w wysokości ok. 2 mln zł wyremontowano pracownie przyrodnicze w szkołach podstawowych, a za kwotę ponad 1,6 mln zł zajęto się ochroną i udostępnianiem terenów nadodrzańskich. Budowa ścieżek rowerowych to uzyskane prawie 1,3 mln zł. Na remont budynku socjalnego przy ul. Końcowej oraz na poprawę jakości środowiska Unia Europejska przeznaczyła po ok. 700 tys. zł. Dzięki wsparciu Unii w wysokości 165 tys. zł przeprowadzono prace adaptacyjne i zakupiono nowy sprzęt do filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego. Dzięki uzyskaniu tak konkretnych danych widać skalę sukcesu prezydenta Rokaszewicza.

– Środki unijne nie są łatwe do pozyskania. Trzeba napisać dobry wniosek i przede wszystkim mieć pomysł na to, co się chce zrobić. Trzeba dobrze to opisać, a później rozliczyć. Władze Głogowa mają prawo być dumne z efektów swojej pracy – stwierdził na tej samej konferencji marszałek województwa dolnośląskiego, Cezary Przybylski. Zaznaczył przy tym, że przyszły okres programowania może być trudniejszy w kwestii uzyskania pieniędzy ze względu na mniejszą liczbę środków w Funduszu Spójności oraz na zwiększony wkład własny w projektach gminy, który będzie wynosił 45%, a nie jak dotąd – 15%.

Oprócz rekordowej dotacji z Unii Europejskiej zastępca prezydenta – Piotr Poznański pochwalił się efektywną współpracą z Urzędem Marszałkowskim. Dzięki wsparciu z budżetu województwa dolnośląskiego współfinansowanych jest wiele inwestycji drogowych, a dofinansowywane są projekty realizowane na terenie całego Głogowa.

Na naszym efektywnym współdziałaniu z różnymi instytucjami korzystają przede wszystkim mieszkańcy. I to jest najważniejsze – powiedział prezydent Rafael Rokaszewicz.