Stypendia dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy

Samorząd województwa chce zachęcić studentów pielęgniarstwa do podejmowania pracy w zawodzie. Już jesienią do najlepszych z nich trafią stypendia.

Dane statystyczne są alarmujące. W całej Polsce brakuje pielęgniarek i pielęgniarzy. Młodzi absolwenci tego kierunku nie podejmują pracy w zawodzie, a pracująca kadra systematycznie się zmniejsza.

Czytaj dalej Stypendia dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy

Walka z uzależnieniami na Dolnym Śląsku

Wspieranie programów terapeutycznych dla pacjentów i ich rodzin, dofinansowanie badań określających skalę zażywania substancji psychoaktywnych przez młodzież, podnoszenie kwalifikacji terapeutów czy polepszenie warunków leczenia w dolnośląskich placówkach. To działania realizowane przez samorząd województwa, które mają pomóc w walce z problemami uzależnień.

Czytaj dalej Walka z uzależnieniami na Dolnym Śląsku

Koniec trucia przez spalarnię w Miliczu?

56-krotne przekroczenia standardu emisyjnego szkodliwych dla zdrowia substancji było podstawą do wydania zakazu spalania odpadów medycznych i weterynaryjnych w Miliczu. Z początkiem czerwca Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zdecydował o wstrzymaniu przez ECO-ABC Sp. z o.o. działalności w tym zakresie, co zahamuje dalsze przedostawanie się niebezpiecznych dioksyn i furanów do środowiska.

Czytaj dalej Koniec trucia przez spalarnię w Miliczu?

Rusza Projekt Plaża 2019!

Już niebawem Dolny Śląsk przeniesie się nad morze. Po raz drugi nasz region weźmie udział w Projekcie Plaża koordynowanym przez telewizję TVN. To będzie lato, podczas którego nikt nie zazna nudy!

Od 5 lipca, na osiem kolejnych tygodni, do ośmiu nadmorskich miejscowości przeniesie się Dolny Śląsk i jego największe atrakcje.

Czytaj dalej Rusza Projekt Plaża 2019!

Debata o rozwoju Dolnego Śląska

19 czerwca na sesji absolutoryjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego odbędzie się publiczna debata na temat raportu województwa dolnośląskiego. Dotychczas, czyli przed ostatnią nowelizacją ustawy, głosowanie dotyczyło tylko sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za poprzedni rok. W tym roku o „udzieleniu absolutorium” zdecyduje dodatkowo debata i głosowanie nad „Raportem o stanie Województwa Dolnośląskiego”.

Województwo Dolnośląskie powstało po reformie administracyjnej Polski w 1998r., kiedy to 49 województw przekształcono w 16 zwiększając ich obszar i potencjał rozwoju. Ustawa z 1998 roku o samorządzie województwa ulegała i ulega zmianom. Ostatnia nowelizacja zobowiązuje zarząd każdego województwa do przygotowania i upublicznienia – do 31 maja 2019 r. -dokumentu pt. „Raport o stanie województwa”. Nowością jest nie tylko sam raport, ale to, że na sesji absolutoryjnej musi się odbyć publiczna debata nad tym dokumentem, a w dyskusji będą mogli uczestniczyć mieszkańcy. 19 czerwca na sesji „absolutoryjnej” Sejmiku Województwa Dolnośląskiego głos zabiorą mieszkańcy, którzy do 18 czerwca złożą odpowiedni wniosek i co najmniej 1000 podpisów jego poparcia. Wniosek o zabranie głosu na sesji należy kierować do Przewodniczącego Sejmiku i złożyć, wraz z podpisami, w Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Czytaj dalej Debata o rozwoju Dolnego Śląska

Egzaminy na prawo jazdy będzie można zdawać w Oleśnicy i w Oławie!

Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o utworzeniu dwóch nowych oddziałów terenowych WORD Wrocław – w Oławie oraz w Oleśnicy. Samorząd Województwa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców aglomeracji wrocławskiej ułatwiając im możliwości przystąpienia do egzaminów na prawo jazdy w miejscu zamieszkania, bez konieczności pokonywania znacznych odległości do ośrodka egzaminacyjnego.

Czytaj dalej Egzaminy na prawo jazdy będzie można zdawać w Oleśnicy i w Oławie!