Miliony z Unii na edukację przyszłości w Legnicy

Już od nowego roku w Legnicy rusza nowatorski program dodatkowych zajęć dla szkół podstawowych. Uczniowie będą mogli bezpłatnie rozwijać swoje zainteresowania z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu komputerowego m.in. podczas warsztatów programowania, czy laboratoriów matematyczno-przyrodniczych. Program „Legnicka edukacja dla przyszłości” będzie realizowany dzięki finansowemu wsparciu przekazanemu przez samorząd województwa w ramach regionalnych funduszy europejskich.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przyznał Legnicy dofinansowanie w kwocie ponad 3,6 mln zł na realizację autorskiego projektu pn. „Legnicka edukacja dla przyszłości”. To 85 proc. jego wartości. Kwotą ponad 424 tys. dofinansuje go także budżet państwa (10 proc.), a własny wkład miasta wyniesie ok. 217 tys. (5 proc.) Ogólna wartość projektu to ok. 4,3 mln zł.

– Przyznane środki to docenienie oryginalności i wartości naszego projektu oraz niezwykłej, skutecznej efektywności pozyskania tak znacznych kwot – mówi prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski.

Miejskie służby oświatowe pracowały nad odpowiednim wnioskiem, wraz z dyrektorami szkół, już w 2017 roku. Projekt był gotowy wiosną tego roku i trafił do oceny instytucji udzielającej dofinansowania. Ocena była wysoka.

– Projekt złożony przez Legnicę został wysoko oceniony przede wszystkim ze względu na jego nowatorski charakter, opracowany pod konkretne potrzeby edukacyjne. Ogromną zaletą programu jest także wykorzystanie nowoczesnych technologii i szeroka oferta zajęć, z której skorzysta ponad 9 tysięcy uczniów – dodaje Cezary Przybylski, marszałek województwa.

W tym przedsięwzięciu uczestniczyć będą wszystkie, czyli 13 legnickich szkół podstawowych. Program opiera się na wnikliwej diagnozie potrzeb uczniów, pozwalając im realizować specjalne potrzeby edukacyjne, a także udzielanie wsparcia pedagogicznego i psychologicznego. Zapewnia też najnowocześniejsze technologicznie materiały, urządzenia i pomoce naukowe. „Legnicka edukacja dla przyszłości” zakłada realizację dodatkowych, dobrowolnych, pozalekcyjnych zajęć dla prawie 9,5 tys. uczniów szkół podstawowych. To będzie 46 tysięcy dodatkowych godzin pozalekcyjnych.

Prowadzone będą m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne, koła zainteresowań, nauka programowania dla uczniów klas I-III, nauka gry w szachy dla czwartoklasistów, zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze (kl. V i VI), doradztwo zawodowe (kl. VII i VIII) oraz opieka psychologiczna. Wszystkie szkoły otrzymają sprzęt komputerowy do programowania. Natomiast do zajęć rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze dla uczniów klas V i VI kupione będą cyfrowe laboratoria.

– Chcemy dawać uczniom maksymalne możliwości rozwojowe – podkreśla Tadeusz Krzakowski – To także dobra wiadomość dla nauczycieli, bo wszystkie dodatkowe zajęcia będą płatne. Z projektem ruszamy od stycznia 2019 roku. Obejmie on dwa lata szkolne, a później będzie kontynuowany i finansowany z budżetu gminy – dodaje prezydent.