Przyznano nagrody dla organizatorów Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie dolnośląskim!

7 grudnia 2018 r. w zabytkowym obiekcie w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca 26. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, podczas której instytucje, muzea, organizacje pozarządowe i społecznicy zostali uhonorowani za zaangażowanie i pracę w popularyzację wiedzy związanej z regionalnym dziedzictwem kulturowym.

Szczególne podziękowania otrzymało pięcioro organizatorów Europejskich Dni Dziedzictwa z województwa dolnośląskiego. W zaszczytnym gronie znaleźli się:

  1. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bierutowskiej Europa – Przyszłość

  2. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Pielgrzymce

  3. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

  4. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

  5. Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Wyrazy uznania kierujemy również do regionalnego koordynatora Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie dolnośląskim – Muzeum Etnograficznego (Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu), który inspiruje i wspiera organizatorów w realizacji wszelkich przedsięwzięć, które dotykają zabytków, lokalnej historii i tradycji.

Laureatom składamy serdeczne gratulacje i życzymy kreatywnych pomysłów na promowanie lokalnego dziedzictwa w kolejnych latach!

*

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej oraz największe święto zabytków kultury Starego Kontynentu, której początki sięgają 1991 roku. Pierwsza edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce odbyła się w 1993 roku i od tego czasu popularność tego największego w Europie projektu edukacyjno-kulturalnego nie słabnie. Od ponad 20 lat na terenie całej Polski odbywają się wydarzenia specjalne, imprezy plenerowe, koncerty czy wystawy, a właściciele zabytków udostępniają szerokiej publiczności miejsca na co dzień niedostępne. W 2018 roku w ponad 400 miejscowościach odbyło się około 1900 wydarzeń. Ogólnopolskim koordynatorem EDD jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Szczegóły na stronie Europejskich Dni Dziedzictwa i Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Europejskie Dni Dziedzictwa organizowane są w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021 koordynowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tegoroczną edycję EDD objął patronatem Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.