Samorząd województwa przebudował drogę Bolesławiec – Lwówek Śląski

Inwestycja polegała na przebudowaniu 16 kilometrów drogi nr 297, a jej koszt przekroczył 32 miliony złotych. Jezdnia zyskała nową nawierzchnię o szerokości 6,2m, która dla poprawy bezpieczeństwa została dodatkowo poszerzona na łukach. Pojawiły się też nowe bariery, oświetlenie, a także pionowe i poziome oznakowanie.

Udrożniona została kanalizacja deszczowa i rowy, a zagrażające bezpieczeństwu ruchu drzewa i krzewy zostały wycięte w odległości do 3 metrów od krawędzi jezdni. W ramach rekompensaty nowe krzewy zasadzono w bezpiecznych lokalizacjach. Modernizacji poddano aż 34 obiekty inżynierskie, w tym 4 mosty, wiadukt oraz 29 przepustów pod jezdnią. Dodatkowo, dla poprawy bezpieczeństwa pieszych we wszystkich miejscowościach na trasie, przebudowano lub wybudowano nowe chodniki. Powstały też nowe zatoki autobusowe, przystanki i specjalne perony dla pieszych, tak by zapewnić nie tylko wygodę, ale przede wszystkim bezpieczeństwo osobom korzystającym z komunikacji zbiorowej oraz dzieci dowożonych autobusami do szkół.

Odcinek o którym mowa jest ważnym ciągiem komunikacyjnym łączącym powiaty bolesławiecki i lwówecki. Jest również częścią odcinka łączącego drogi krajowe nr 30 i 94 na trasie Bolesławiec – Lwówek Śląski – Pasiecznik.